FANDOM


Character Vocal Series (キャラクトー・ボーカル・シリーズ) (viết tắt: CVシリーズ) là những VOCALOID nổi tiếng nhất của Crypton Future Media, Inc. Tất cả những VOCALOID này đều mang mã CV.

Về series Sửa đổi

Character Vocal Series là những Vocaloid thừa kế "series" VOCALOID đầu tiên (series này không có tên), gồm KAITOMEIKO, hai Vocaloid được bán bởi Crypton Future Media, nhưng phát triển bởi YAMAHA.